Stichting Doloroso

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het vormgeven, produceren van en uitvoeren van muziekproducties, met name op het gebied van (klassieke) zang, alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden of die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn
 

Hoofdlijnen en beleidsplan

Het ontwikkelen van muzikale concepten die maatschappelijke thema’s belichten en/of de aandacht voor Nederlands en Europees cultureel erfgoed versterken.
Het beleid is er op gericht muzikale concepten te ontwikkelen met een educatief karakter en het ontwikkelen van voorstellingen en performances met een maatschappelijk engagement.
Het beleid is dusdanig dat door Doloroso wordt voldaan aan de wet- en regelgeving in de zin van de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Bestuur

Q.L.V. Melssen, directeur
De stichting wordt bestuurd door drie bestuurders:
R.Y Weaver, voorzitter
K.E.H. Terwisse, secretaris
D.J.H. Nieuwendijk, penningmeester

 

Beloning

Aan de leden van het bestuur worden geen beloningen en/of vacatiegelden uitgekeerd met uitzondering van gemaakte reiskosten.
De directeur ontvangt vanuit de stichting geen salariskosten.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

Stichting Doloroso heeft in 2014 en 2015 in het kader van de 70-jarige herdenkingen de voorstelling “Vannacht naar dag”ontwikkelt en gespeeld.
Door het enorme succes en de impact van de voorstelling en het aansluitende ontbijt is besloten de voorstelling op reprise te nemen. De Stichting is zich gaan voorbereiden op de herdenkingen van de 75-jarige bevrijding 2019/2020. Op het moment is de KSF-stichting bezig met het werven van fondsen en subsidies voor dit project. Ook zijn we internationaal bezig om aandacht en vorm te geven aan het thema vrijheid en verbinding. De voorstelling zal daarom ook in het Engels gespeeld worden.


Stichting Doloroso

Welnastraat 793
1096 GJ Amsterdam

 

+31(0)6 100 53 640

RSIN: 806249730
KvK: 41261553


Bank: NL75INGB0002339086 t.n.v. Stichting Doloroso.

Stichting Doloroso heeft de Culturele ANBI-status.